Döviz

Hava Durumu

Gnlk Tahminler
Tm ?ller

KIRŞEHİR

KÜLTÜR – SANAT – ÇEVRE – KORUMA VE TANITMA

DERNEĞİ 

 kirced-tuzuk1    

 

(KIR-ÇED)

 

ANA TÜZÜĞÜ

(Değiştirilmiş Şekliyle)

 

 

 

KIRŞEHİR    

18 ŞUBAT 2004

 

 

 

Mustafa BAĞ          Muharrem CEBECİOĞLU          Mehmet BAĞ          Cihan AZGIN

 

 

 

 

 

Arif MUSAPAŞAOĞLU               Recep ERYİĞİT               Ahmet AKSOY

 

 

 

 

 

ÖNSÖZ

Toplumlar Tarihleri boyunca ortaya koydukları Kültür ve Sanat eserleriyle değer ve önem kazanmışlardır. O oranda dünya kültür mozaiğine de kendilerine de yer açmışlardır.

Asırların yok edemediği bu kültür mirasları insanlara kuşaktan, kuşağa devredilen övünç ve esin kaynağı olmuştur.

Kültür miraslar ülkemizde sorumsuz, bilgisiz yöneticilerin yönetiminde, yok olmanın eşiğine getirilmiş, siyaseten koltuk, makam ve unvan sahibi yapılan kişilerin göz yumması sonucu kültür talanı ve yok oluşu hızlandırmıştır. Folklorik yapı bozulmaya yüz tutmuştur.

Uluslar, kavimler, imparatorluklar, krallıklar yaşam sürdürdükleri topraklarda, üzerinde devraldıkları kültür miraslarına sahip çıkmışlar. Onlar; geçmişten kendi uluslarına ulaşan eserleri gelecek kuşaklara aktarmayı başarmışlardır.

Geçmişiyle, örf ve adetleriyle bütünleşmiş bir yaşam harikadır. Tarihsel doku içinde kentsel ve kırsal bir yaşam renkli armonileriyle insan ömrüne haz verir. Geçmişini bilmeyen uluslar geleceklerini nasıl kurabilir ki? Gelecek kuşlaklara hangi kültürel miraslarını bırakacaktır ki? Koruyamadığı, yağmaladığı, hatta yağmalanmasına göz yumduğu, umursamadığı değerleri ne şekilde taşıyacaktır?

Geçmişimizi buna bağlı kültürümüzü hatırlamanın geleceğe aktarmanın en kısa yolu kalan değerleri korumak, gerekli bakım ve özeni göstermektir.

Talan edilen bir çevrede kirletilmiş bir doğanın canlıları olmak hiçte kolay değildir. Temiz enerji yerine kirli enerji kullanıyorsak ve buna zorlanıyorsak mutlaka direnç gösterecek çıkış noktalarını bulmamız gerekecektir.

Küresel ısınmanın dünyamızı yaşanmaz hale getirmesi yaşam kalitesini düşmesi ekolojik yapının bozulması beslenme zincirindeki darlık ve nesli tükenen bir çok canlı en çok acı çekende insan olacaktır.

Mitoloji adı AKUVA SARAVENA (Su Şehri) olan Kırşehir bugün susuzluğun eşiğine getirilmiş, gölleri kurumuş yer altı su kaynakları çok derinlere inmiştir.

Kirliliğin her boyutunu Kırşehir’de yaşamak mümkün. Ancak böyle bir yaşama hızla girmek, itilmek kader olmamalı.

Korumayı, bu yönde örgütlenmeyi, bilgilendirmeyi STK olarak Kırşehir’de KIR-ÇED tamamlayacaktır.

Kırşehir’i sevmek ona hizmet etmekten, Çevresine saygı, kültürüne sahip çıkarak, duymaktan,  geçmişini, tarihini özenle koruyup geleceğe aktarmaktan geçer.

KIR-ÇED Kırşehir’e hak ettiği hizmet ve emeği sunacaktır.

KIR-ÇED

Kırşehir Kültür Sanat Çevre Korumsa ve Tanıtma Derneği

 

 

 

 

 

KIRŞEHİR KÜLTÜR-SANAT-ÇEVRE-KORUMA VE TANITMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

Madde 1.

Derneğin ADI: Kırşehir Kültür Sanat Çevre Koruma ve Tanıtma Derneği

Derneğin Kısaltılmış ADI: KIR-ÇED

Madde 2.

Derneğin MERKEZİ: KIRŞEHİR (Merkez)

 

DERNEĞİN AMACI VE İLİŞKİN ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ

Madde 3.

Derneğin AMACI

Derneğin Kuruluş ve Amacı Aşağıya Çıkartılmıştır.

KIR-ÇED (Kırşehir Kültür Sanat Çevre Koruma ve Tanıtma Derneği)

$11.       Bir Kültür, Sanat ve Çevre Derneğidir.

$12.       2908 sayılı Dernekler Kanuna tabidir

$13.       Derneğin kısa adı KIR-ÇED dir.

$14.       Özel bir dernektir. Çalışmalarını “Kamu Yararına yapmakla yükümlüdür.”

$15.       Süresi içerisinde “Kamu Yararına” özelliğini almak için çalışır.

$16.       Kırşehir idari coğrafyası bütününde Kültür, Sanat ve Çevre çalışmaları yapar.

$17.       Kırşehir İdari coğrafya bütününde bulunan tarihsel mirasların ve sit alanlarının tanıtımını yasalar çerçevesinde yurt içinde ve dışında yapar. Konusunda fahri elçidir.

$18.       Kırşehir idari coğrafya bütününde bulunan tarihi nitelikli (Antik, Etnograf ) eser, yapıt, ören, antik çağ eserleri, kültür miraslarının ve külliyeleri ile Doğa ve Çevrenin yağmalanmasına, kirletilmesine, tahrip edilmesine, tarihsel dokusuna aykırı restorasyon yapılmasına karşı etkin rol oynar. Kalıt ve objelerin aslını yansıtan dokümanlar edinir ve proje üretir.

$19.       Kırşehir idari coğrafya bütününde içerisinde bulunan maddi ve manevi (elle tutulabilen ve elle tutulamayan) kültür miraslarının ve doğal sit alanlarının insan eliyle tahrip edilmesine ve kirletilmesine karşı, yerel halkı; kültür ve çevre mirasını koruma ve kollama konularında bilinçlendirmek, bu konularda İlgili devlet birimleri, üniversite, ulusal ve yerel basın ve amaçlarıyla örtüşen legal, sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapar.

$110.    Kırşehir idari coğrafya bütününde bulunan kent merkezi hariç (İlçe, Kasaba, Köy, Mezra) kamu yönetimleri ve mahalli idareler ile çevre örgütleriyle koordine içinde çalışmalar yapmak, hayata geçirmek.

$111.    Dernek üyelerinin ulusal bütünlüğe, kalkınmaya katkılarını sağlamak.

$112.    Dernek çalışmalarına katılanların; Atatürk İlke ve Devrimleri doğrultusunda, milli, manevi ve Kültürel değerlere, Çevresel etkilere duyarlı çevresine sahip; çağdaş medeniyetin ve teknolojinin bilgileri ile donatılmış bireylerin yetişmelerini ve eğitimlerini sağlamak.

$113.    Cumhuriyetin temel ilkelerine, bağlı, hukuka saygılı bir platform içinde çalışmalar yapar.

$114.    Çevre ve Doğayı;  Bitki (Fulara) Hayvan (Fauna) ve diğer zenginlik ve çeşitliliğiyle birlikte bir bütün olarak korumak, artırmak. Çevrecilik bilincini tüm toplumda geliştirmek. Evrensel mirasın korunma amaçları doğrultusunda gerekli eğitimsel tedbirleri almak.

$115.    Kültürel yapı, miras, antik değer, korunma altında olan yapıtlar ile çevresele etkiler içinde karasal ve sulak alanlar dahil zarar verenler koruyamayanlar hakkında suç duyurusunda bulunur sorumluları haklarında dava açar. Takip eder.

$116.    Çevresel olumsuzluklar konusunda çevreden yana taraftır. Bu konuda Türkiye ve Uluslar arası örgütlerle iş birliği yapar.

$117.    Kültürel ve çevresel olduğuna inandığı obje, kalıt, alan, çevre doğal yaşam yerlerinin yeniden yapılandırılması, iyileştirilmesi konusunda ilgili birimlere proje kapsamında müracaat eder.

$118.    Kırşehir idari coğrafyasında yer alan tarihsel ve kültürel değerleri koruyarak tedbirleri almak ve aldırmak. Bu yolla kültür ve çevre miraslarının  gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.

$119.    Dernek. Panel, Konferans, Oturum düzenleyerek kentimize konusunda uzman olan kişileri davet etmek. Halkın bilinçlendirilmesinde katkıda bulunmak. Davetli konuklara ev sahipliği yapmak.

$120.    Dernek olarak sosyal ve etkin olmanın yanı sıra yurt içinde  (il, İlçe, köy, mezra)  ve ilçelerle, yurt dışı kültür dayanışmasını sağlamak. Amaçları doğrultusunda etkinlikler düzenlemek.

$121.    Dernek: İl bütününde: Valilik, (Özel İdare, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğü, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, Çevre Sağlığı İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Garnizon Komutanlığı, Bayındırlık ve İskan, Tapu, Kadastro İl Müdürlükleri, Defterdarlık, Milli Emlak İl Müdürlüğü) Merkez Belediye Başkanlığı Kaymakamlıklar, İlçe, ve Belde Belediye Başkanlıkları, Mahalle ve köy muhtarları, Meslek Odaları, Ticari Odalar, STK lar. İle, KIR-ÇED amaçları ile örtüşen ve çalışmalar yapan Resmi, Yarı resmi, özel kuruluş ve kurumlarla yurt genelinde iş birliği yapar. Bu kuruluşların düzenleyeceği etkinliklerde yer alabilir. Bu etkinliklere katılabilir.

$122.    Dernek yurt genelinde “Milli Afet Hali” olan, Deprem, Yangın, Sel gibi afetlerde, felaket zedelere ve bu konuda çalışan kurumlara yardımcı olur.

$123.    Dernek çalışmalarını amaçlarıyla ilgili sosyal, kültürel, aktüel ve benzeri konuları kapsayan, basın kanunu hükümleri uyarınca bir yayın organı, basın haber bülteni, bildiri ve broşür yayınlar. Basın toplantısı düzenler.

$124.    Dernek üyelerinin birlik, beraberlik, sevgi, saygı ve ilgilerini sağlayabilmek bakımından, sosyal, kültürel toplantılar, panel, konferanslar ve seminerler düzenler. Bilgi ve kalite yükseltilmesi amacıyla konusunda uzman kişileri konuşmacı, katılımcı olarak davet edebilir.

$125.    Dernek üyelerinin moral ve sosyal yapılarını motive etmek ve güçlendirmek amacıyla, yemek, kermes, gezi ve eğlence düzenleyebilir.

$126.    Dernek üyelerinin yararlanmaları bakımından dinlenme tesisleri, huzurevleri, öğrenci yurtları, lokal tesis eder veya kiralar.

$127.    Dernek ancak, Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Türk Hava Kurumu, Huzur Evleri, Düşkünler Yurdu, Okullara, Yardıma muhtaç kişilere mevzuat dahilinde Maddi ve manevi yardımda bulunur.

$128.    Dernek amaçları arasında benzerlik gösteren diğer derneklerle iş birliği esasına göre Federasyon şeklinde örgütlenebilir. Federasyonun oluşturacağı Konfederasyonda görev alabilir.

$129.    Dernek Dış ve İç İşleri Bakanlığınca verilecek izinle yabancı ülkelerdeki benzer amaçlı çalışan, yabancı dernekler ve kuruluşların temsilcilerini davet eder veya davetlerine uyarak temsilcilerini yurt dışına gönderebilir.

$130.    Derneği her yerde, her vesile ile temsil etmek üzere çiçek ve çelenk gönderilir. Milli ve Dini bayramlar, Askeri Tören, Atatürk, Şehit, Gazi anma tören ve toplantılarına protokol ve yönergelere uygun şekilde katılır. Kentin coğrafya sınırları içerisindeki, Tarihten gelen geleneksel tanıtım, oluşum ve uluslar arası nitelikli anma, kutlama etkinlik ve şölenlerine katılır.

 

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

Madde 4.

$1a)      Dernek yukarıdaki maddelerde belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için, toplantılar, gösteriler, geziler, bilimsel çalışmalar, panel, konferanslar ve sergiler düzenleyebilir. Yayımda bulunabilir. Arşiv oluşturabilir. Plan ve proje yapar, yaptırabilir. Bunlar için yarışma açabilir. Sonucunu uygulayabilir. Taşınmaz edinebilir satabilir.

$1b)      Dernek amaçları doğrultusunda bilgilendirmek, motive etmek ve bilinçlendirmek amacıyla ödüllü yarışmalar yapabilir. Hakem talep veya tayin edebilir.

$1c)      Kültürel, Sanatsal ve Çevresel eğitim verebilir, seminerler düzenleyebilir.

 

DERNEK KURUCULARI:

Madde 5. Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek veya sanatları, ikametgâhları ve tabiiyetleri aşağıdadır.

 

S.No

Adı Soyadı

D. Tarihi

Mesleği

İkametgâhı

Uyruğu

01

Mustafa BAĞ

1951

E. Astsb

KIRŞEHİR

TC

02

Muharrem CEBECİOĞLU

1954

E. Memur

KIRŞEHİR

TC

03

Mehmet BAĞ

1949

E.Astsb

KIRŞEHİR

TC

04

Arif MUSAPAŞAOĞLU

1933

E.Memur

KIRŞEHİR

TC

05

Cihan BAZGIN

1970

E.Astsb

KIRŞEHİR

TC

06

Recep ERYİĞİT

1971

Esnaf

KIRŞEHİR

TC

07

Ahmet AKSOY

1966

S.Mes.

KIRŞEHİR

TC

 

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA:

Üye Olma Hakkı:

Madde 6.

$1a)     Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olma ve 18 yaşını bitirmiş herkes 2908 sayılı dernekler yasasının 4’ncü ve 16’ncı maddelerinde belirtilen sürekli veya süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir.

$1b)    Üye olmak isteyen kişiler mevcut üyelerden en az birinin referansı çerçevesinde müracaatları değerlendirilecektir.

$1c)     Türk vatandaşı olmayanlar, için Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahipseler üye olabilirler.

$1d)    Herhangi bir siyasi yapının temsilcisi görevini yürütenler, aktif olarak yürüttükleri görevden ayrılmadıkları süre içerisinde derneğe üye olamazlar. (İl, İlçe Başkanları vb)

$1e)     Fahri Üyelik için ikametgâh şartı aranmaz.

$1f)      Kadınlar Kolu üyeleri için üye giriş ve yıllık aidat alınmaz. (Öğrenci olmayanlar)

$1g)    Gençlik kolları üyeleri öğrencilik sıfatlarını sürdürdükleri süre içerisinde, cinsiyet farkı aranmaksızın öğrenci olmayanların 24 yaşına kadar, olanlardan üye girişi ve yıllık aidat alınmaz.

$1h)    Danışma kurulunda görev alanlardan üye olma şartı istenmez.

$1i)      Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içinde sonuçlandırmak zorundadır. Kişi üyeliğinin kabul veya reddi şeklindeki karar muhatabına yazı ile bildirir.

$1j)      Üyelik müracaatı ret edilen muhataba Yönetim Kurulu gerekçe göstermek mecburiyetinde değildir.

$1k)     Dernek Yönetim Kurulu Üye adayları hakkında araştırma hakkını gizli tutar.

$1l)      Hiç kimse Derneğe üye olması için zorlanamaz.

 

Üyelikten Çıkma

Madde 7.

$1a)     Üyelerden hiç kimse dernekte kalmaya zorlanamaz.

$1b)    Her üye istifa etme hakkına sahiptir.

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 8.

 

$1a)     Dernek hakkında kamuya açık alanlarda, basın yoluyla hakaret içeren söz ve beyanatta bulunanların dernekle ilişikleri kesilir. Bu yolda dernek kimliğini korumak için yasal yollara müracaat eder.

$1b)    Derneğin yapısal kimliğine, Türkiye Cumhuriyetinin ilkelerine, Atatürk’ün manevi şahsiyetine, onun ilke ve devrimlerine, Türk kimliğinin yapısına aykırı hareket, hakaret dolu söz veya beyanda bulunanlar ile TC yasalarının men ettiği illegal örgütlere üye olduğu sonradan anlaşılan veya üye olan. Bu örgütlerin içinde hareket eden, toplantı ve gösterilerine katılanların dernekle ilişikleri kesilir.

$1c)     Yüz kızartıcı suç işleyenlerin, toplum ahlakına karşı suçlu olanların dernekle ilişkileri kesilir.

$1d)    Derneğe üye olan asil üyeler yönetim kurulunun belirlemiş olduğu üye giriş aidatını ve yıllık üyelik aidatlarını en geç üç ay içinde ödemedikleri takdirde, üyelikleri yönetim kurulunun bu maddeyle alacağı karar sonucu otomatik olarak düşürülür.

Not: İlişiği kesilen eski üyeler dernek kimliklerini rozetlerini üzerinde taşıyamazlar. İlişkileri kesildikten sonra 15 gün içerisinde yönetim kuruluna bu belgeleri teslim etmek zorundadır. Üyelikleri düşen eski üyeler derneğe 5 yıl önce üye olmak için müracaat edemezler.

 

ÜYELERİN HAKLARI:

Madde 9.

$1a)     Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda oy kullanma hakkı vardır. (Onursal, Fahri, Kurumsal Üyeler hariç)

$1b)    Asil üyeler giriş ve yıllık aidat ödemek mecburiyetindedirler.

$1c)     Fahri üyeler giriş aidatı vermek zorunda değillerdir.

$1d)    Kadınlar ve Gençlik kolu üyeleri giriş ve yıllık aidat ödemezler ( Madde e – f )

$1e)     Danışma Kurulu üyeleri aynı zamanda akademisyenler kurulu üyeleri olup üye değillerdir. İsterlerse derneğe üye olabilirler.

$1f)      Olağan ve Olağan Üstü Kurul toplantılarına Kadınlar ve Gençlik kolu üyelerinin tamamı katılır ve oy kullanabilir.

$1g)    Kadınlar ve Gençlik kolları kendi içlerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve iki üye seçerler. Üyelerden biri Başkan Yardımcılığı görevini üstlenir.

$1h)    Derneğe ait kimlik kartı taşırlar. İsterseler dernek rozetlerini de yakalarına takabilirler.

$1i)      Yönetim Kurulunun bilgisi dışında dernek faaliyetleriyle ilgili kamuya açık alanda veya basına demeç söylev veremezler. Bu konuda dernek Yönetim Kurulu ya basın sözcüsü tayin eder veya bu konu için herhangi bir üyeyi de yetkili kılabilir.

 

DERNEĞİN ÜYE TANIMLARI:

Madde 10.

A - TABİİ ÜYELER: (Doğal) Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına tabii konusu ile örtüşen; Sivil Toplum Kuruluşları (STK)’nın Yönetici veya Başkanları, Oda Başkanları, Diğer Meslek kuruluş ve Meslek Temsilcilerinin başkanları, Kırşehir İdari Coğrafyası içinde bulunan Vali, Garnizon Komutanı, Vali Yardımcıları, Belediye Başkanı, Çevre Orman İl Müdürü, Kültür ve Turizm İl Müdürü, Dernekler İl Müdürü, Kaymakamlar, İlçe ve Belde Belediye Başkanları derneğin Tabii üyeleridir. Oy Kullanmazlar.

B - ASİL ÜYELER: (Gerçek) Kanunun gösterdiği şartlara ve Tüzük hükümlerine göre derneğe resmen müracaat ederek üye olan kişilerdir. Genel kurullara katılırlar. Seçerler ve seçilirler.

C – FAHRİ ÜYELER: Derneğin amaçlarına ulaşmasında maddi ve manevi katkıda bulunan şahıslar ile eğitim ve iş dünyasında ün kazanmış şahıslar arasından yönetim kurulunca seçilmiş, kişilere fahri üyelik verilir. Bunların genel kurula isterseler katılırlar. Ancak, seçme, seçilme hakları yoktur. Fahri üyeler derneğin tesislerinden ve faaliyetlerinden eksiksiz yararlanırlar.

D – ONURSAL ÜYELER: Dernek organlarında görev yapan, derneğe başarılı hizmetleri geçen üyelerine ve dernek üyesi olmamakla beraber, derneğe maddi, manevi yararı olanlar. Derneğin faaliyetlerine gereken desteği koşulsuz sunanlara, zümreye, aileye, kurumlara ve onun başkan ve yöneticisine; yönetim kurul başkanının teklifi ile yönetim kurulunun kararı ile verilir.

E – KURUMSAL ÜYELER: Yöneticileri değişken olan, kalıcı kurum ve kuruluşların adına dernek yönetim kurulu kararı ile verilir.

 

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI:

Madde 11.

$1a)     Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerden oluşur.

$1b)    Dernek Yönetim Organları Aşağıdaki gibidir.

YÖNETİM KURULU:

Başkan

Genel Sekreter

Muhasip Üye

Üye (İkinci Başkan)

Üye

DİSİPLİN KURULU:

Üye

Üye

Üye

DENETLEME KURULU:

Üye

Üye

Üye

DANIŞMA KURULU:

Başkan

Bilimsel Kurul Üyesi

Bilimsel Kurul Üyesi

Bilimsel Kurul Üyesi

Bilimsel Kurul Üyesi

KADINLAR KOLU:

Başkan

Üye

Üye

GENÇLİK KOLU:

Başkan

Üye

Üye

 

 

KIR-ÇED ŞEMATİK KURULUŞU AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

kirced-tuzuk2

 

 Dernek bütün çalışmalarını kamu menfaati düşünülerek yapar. Çalışmaları konusunda genel kurula karşı sorumludur.

 

TOPLANMA ZAMANI:

Madde 12.

$1a)     Genel kurul iki yılda bir MAYIS ayında olağan toplantı yapar.

$1b)    Olağan toplantı dışında GENEL, YÖNETİM, DENETİM KURULLARINDAN BAŞKA KADINLAR VEYA GENÇLİK KOLLARI gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin ½ bir fazlasının yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır.

$1c)     Genel kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

“DENETLEME KURULUNUN VEYA DERNEK ÜYELERİNİN ¼ NÜN YAZILI İSTEĞİ ÜZERİNE YÖNETİM KURULU BİR AY İÇİNDE GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMAZ İSE DENETLEME KURULU VEYA TOPLANTI İSTEĞİNDE BULUNAN ÜYELERDEN BİRİNİN MÜRACATI ÜZERİNE MAHALLİ SULH HUKUK HAKİMİ DURUŞMA YAPARAK DERNEK ÜYELERİ ARASINDA ÜÇ KİŞİLİK BİR HEYETİ GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMAKLA GÖREVLENDİRİR.”

 

ÇAĞRI USULÜ:

Madde 13.

$1a)      Yönetim Kurulunun Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerini tespit eden liste üzerinden yapılır.

$1b)      Toplantının yapılacağı gün, saat, ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az on beş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste eklenir.

$1c)      Genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü saati yeri ve gündemi posta yoluyla ve mahalli bir gazete ile ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

$1d)      Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

$1e)      Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapılacağı gazetede ikinci bir ilan ile üyelere duyurulur. İşbu ikinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

$1f)       Üyeler ikinci toplantıya, birinci fırkada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.

$1g)      Genel kurul bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

TOPLANTI YERİ:

Madde 14.

$1a)      Genel Kurul Toplantılarını üye yeterince sığabileceği bir alanda yapabilir. Bu alan.

$1·         Kiralanabilir herhangi bir toplantı salonu

$1·         Kendi bünyesinde var olan lokal salonu

$1·         Toplantı salonu içinde yapabilir.

$1b)      Yönetim Kurulunun seçebileceği herhangi başka bir yer.

 

TOPLANTI YETER SAYISI:

Madde 15.

$1a)     Genel Kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

$1b)    İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. (8 * 2 = 16)

 

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

Madde 16.

$1a)     Dernek Genel Kurul Toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün saat ve yerde yapılır.

$1b)     Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca hazırlanan isim listesinde bulunan adlarının karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

$1c)     Tüzüğün 15’nci maddesi (a) ve (b) bendinde belirtilen tam sayı sağlanmış ise durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurul Başkanı veya Başkanın  görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

$1d)    Hükümet komiserinin toplantıya çağrılma zorunluluğu kaldırılmıştır. Yinede hükümet komiseri istenilmiş ise hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.

$1e)     Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.

$1f)     Toplantının yönetimi seçilen divan başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar.

$1g)    Toplantı sonunda bütün tutanak ve  belgeler yönetim kuruluna veya seçim yapılmış ise yeni yönetim kuruluna verilir.

 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

Madde 17.

$1a)     Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

$1b)    Genel kurul toplantısında üyeler eski ve yeni yönetim kuruluna yazılı, soru teklif ve temenniler yöneltebilir. Bu soruları gündeme almak veya reddetmek Divan Başkanı yetkisindedir.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 18.

Aşağıdaki konular Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanacak konulardır.

$1a)     Dernek Organlarının seçilmesi

$1b)    Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi

$1c)     Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunca ibra edilmesi.

$1d)    Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

$1e)     Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

$1f)     Derneğin federasyona katılması veya ayrılması.

$1g)    Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.

$1h)     Akademik üst kurul oluşturması.

$1i)      İhtiyaca göre çalışma kollarının ilave edilmesi.

$1j)      Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesi.

$1k)     Derneğin fesh edilmesi.

 

OY KULLANMA VE KARAR  USÜL VE ŞEKİLLERİ:

Madde 19.

$1a)     Oylar gizli veya açık olarak belirlenir.

$1b)    Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulaların, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

$1c)     Açık oylamada ise genel kurul başkanının (Divan Başkanı) belirteceği yöntem uygulanır.

$1d)    Tüzükte başka çoğunluk gösterilmemiş ise, geçerli oyların yarıdan fazlasına erişen ad veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

$1e)     Her iki yöntemden birini toplantıya alınan genel kurul üyelerinin oyları belirler.

 

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ NE SURETLE SEÇİLECEĞİ,

ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI:

 

Yönetim Kurulu:

Madde 20.

Belirlenmesi:

$1a)     Yönetim Kurulu beş asıl ve beş yedek üyeden olmak üzere genel kurulca, birleşik oy pusulası (Gizli) üzerinden seçilebilir.

$1b)    Yönetim kurulu üyeleri açık oyla seçildikten sonra kendi aralarında yönetim kurulu belirleyebilirler.

$1c)     Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Görev ve Yetkileri:

$1a)     Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.

$1b)    Derneğin gelir, gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçe hazırlayarak genel kurula sunmak.

$1c)     Türk vatandaşları olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.

$1d)     Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak.

$1e)     Yönetim kurulu görev bölümü yaparak, başkan yardımcısını, sekreterini ve saymanını seçilenler arasında belirtir.

$1f)     Yönetim kurulu en az ayda bir kez dernek ikametgahında önceden kararlaştırdığı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır.

$1g)    Yönetim kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır.

$1h)     Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur.

 

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI:

Madde 21.

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasında üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

 

DENETLEME KURULU:

Madde 22.

 

$1a)     Denetleme kurulu üç asil, ve üç yedek üyeden olmak üzere genel kurulca seçilir.

$1b)    Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere uygun ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar. Sonuçları bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplanıldığında genel kurula sunar.

 

BAŞKA ORGANLAR:

Madde 23.

$1a)     Dernekte ihtiyaca günün şartlarına ve potansiyele göre, kapasite artırımı amacıyla başka çalışma organları kurulabilir.

$1b)    Ancak bu organlar genel kurul ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

$1c)     Organların görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir.

 

DİSİPLİN KURULU:

Görev ve Yetkileri:

Madde 24.

$1a)       Disiplin kurulu derneğin mevzuat ve tüzüğüne aykırı hal ve davranış içinde bulunan Yönetim, Denetleme ve diğer organ yöneticisi ve tamamlayıcıları ile genel kurul üyeleri üzerinde kontrol ve denetim sağlar.

$1b)       Bu kurul Yönetim veya Genel Kurulun yazılı talepleri doğrultusunda hareket eder.

$1c)       Mevzuat veya tüzük karşıtı çalışma veya çıkışlarda yönetim kurullarının taleplerine bakılmaksızın hareket eder.

 

KADINLAR KOLU:

Görev ve Yetkileri:

Madde 25.

$1a)     Yönetim Kuruluna bağlı, Genel Kurula karşı sorumlu olarak görev yapar.

$1b)    Çevresel ve kültürel çalışmalarda kendi bünyesi içinde proje geliştirir, yönetim kuruluna sunar ve uygular.

$1c)     İç işlerinde serbest olup tüzük ve mevzuat çerçevesi içinde çalışır.

$1d)    Kendine has Üye kayıt ve Karar  defteri tutar.

$1e)     Bir başkan ve iki üye ile çalışır. Yönetimini kendi içinde belirler.

$1f)     Kurulun oluşması için en az 10 üye olması gerekir.

 

GENÇLİK KOLU:

Görev Yetkileri:

Madde 26.

$1a)     Yönetim Kuruluna bağlı, Genel Kurula karşı sorumlu olarak görev yapar.

$1b)    Çevresel ve kültürel çalışmalarda kendi bünyesi içinde proje geliştirir, yönetim kuruluna sunar ve uygular.

$1c)     İç işlerinde serbest olup tüzük ve mevzuat çerçevesi içinde çalışır.

$1d)    Gençler arasında diyalogların gelişmesi yönünde, bilincin artırılması çabaları için gerekli çalışmayı yapar.

$1e)     AB Gençlik projelerinde aktif rol oynar. İçinde hareket eder. Görev alabilir.

$1f)     Kendine has Üye kayıt ve Karar defteri tutar.

$1g)    Bir başkan ve iki üye ile çalışır. Yönetimini kendi içinde belirler.

$1h)     Kurulun oluşması için en az 10 üye olması gerekir.

 

 

DANIŞMA KURULU:

Akademik Üst Kurul

Görev Yetkileri:

Madde 27.

Danışma kurulunu Üniversite Öğretim üyeleri, öğretmenler konusunda uzman akademisyenler ve yöneticiler teşkil eder.

$1a)     Ağırlıklı olarak bilimsel çalışma yapar.

$1b)    Derneğin kültürel çevresel çalışmalarına katkı sağlar.

$1c)     Hukuk danışmanlığı yapar.

$1d)    Proje ve programların uygulanmasında bilimsel destek sunar.

$1e)     Çalışmalarında bağımsızdır.

$1f)     Derneğin imkânlarını kullanırlar.

$1g)    Derneğin çalışmalarına bilimsel katkı sağlar.

$1h)     Her toplantı çalışmalarında kendilerine başkan seçerek tutanakları başkanın onayı altında imzalarlar.

$1i)      Dernek amaçları doğrultusunda bu kuruldan çalışma talep edebilir.

 

 

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Madde 28.

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi (7) gün içinde yönetim kurul başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin adları adresleri, baba adları, doğum yerleri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 

ŞUBE:

Madde 29.

Derneğin Şubesi kuruluş aşamasında yoktur.

$1a)     Dernek uzak semtlere ilçe ve beldelere şube kurabilir ve açabilir.

$1b)    Kurduğu şubeleri denetleyebilir, uygun olmayan amaçları dışında hareket eden şubeleri kapatabilir. Yasal işlem başlatabilir.

$1c)     Dernek yurt genelinde şube açabilir.

$1d)    Dernek yurt dışında şube açabilir

$1e)     Dernek legal olan ve amaçlarıyla örtüşen vakıf ve platformlara üye olabilir.

$1f)     Üyesi olduğu kuruluşlarla birlikte toplantı, panel, seminer, konferans, yurt içi ve dışı gezilere katılabilir, bildiri sunabilir temsilci gönderebilir. Afiş hazırlayabilir. Bildiri dağıtabilir.

$1g)    Dernek hiçbir şekilde bir başka vakıf, kuruluş, dernek flaması ve çatısı altında birleştirilemez. Ancak güç birliğine gider.

 

YILLIK AİDATLARI

Madde 30.

 • Dernek Üyelerinin ödeyecekleri giriş aidatları …………………..TL’dir. (Kuruluş)
 • Dernek üyelerinin yıllık aidatları……………………………TL’dir. (Kuruluş)
 • Aidatları her yıl Yönetim Kurulu yeniden planlar.

 

DERNEĞİN GELİRLERİ:

Madde 31.

Derneğin Gelir Kaynakları.

 • Üye Yıllık aidatları
 • Üye Giriş Aidatları
 • Bağışlar ve yardımlar (Nakdi, taşınır taşınmaz mal olabilir.)
 • Dernekçe yapılan yayınlar.
 • Yurt içi ve dış geziler.
 • Tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser ve konferanslar.
 • Yemekli eğlenceler.
 • AB hibe projeleri
 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 • Dernek dış ülkelerden gerçek ve tüzel kişilerden veya kuruluşlardan da yardım alabilir. Ancak bu tür yardımları alabilmesi  İç İşleri Bakanlığının iznine bağlıdır.

 

YARDIM VE DESTEKLERİ KABUL EDİLMEYECEKLER

Madde 32.

$1a)     Dernek hiçbir siyasi parti, kurum, kuruluşlardan herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez. Teklif dahi edemez.

$1b)    Dernek İşçi ve Memur sendikalarından, siyasi bir amaca hizmet eden kurum ve kuruluşlardan yardım ve destek alamaz.

$1c)     Dernek yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşlara yardım ve destekte bulunamaz.

$1d)    Dernek dini inançlara hizmet eden talebe yurtlarını misyonerliklerle iş birliği yapmaz. Yardım ve destek almaz. Bu kuruluşlara destek vermez.

 

DEFTER VE KAYITLAR:

Madde 33.

Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.

 1. ÜYE KAYIT DEFTERİ: Derneğe üye olanların kimlikleri, derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır.

$1a)     Tabii üyeler için (Bilgi)

$1b)    Asil Üyeler İçin

$1c)     Fahri Üyeler İçin (Bilgi)

$1d)    Onursal Üyeler için

$1e)     Kurumsal Üyeler için

$1f)     Kadınlar Kolu için

$1g)    Gençlik Kolu için

$1h)     Danışma Kurulu için (Bilgi)

 1. KARAR DEFTERİ: Yönetim Kurullarının karaları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır. Kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

$1a)     Yönetim Kurulu için (Esas)

$1b)    Kadınlar Kolu İçin (Bilgi)

$1c)     Gençlik Kolu İçin (Bilgi)

$1d)    Danışma Kurulu için (Bilgi)

 1. GELEN GİDEN EVRAK DEFTERİ: Gelen giden evrak, tarih ve numara sırasıyla bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarda saklanır.
 2. GELİR GİDER DEFTERİ: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcama dahil verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
 3. BÜTÇE KESİN HESAP VE BLANÇO DEFTERİ: Bütçe kesin hesap ve bilanço bu deftere işlenir.
 4. DEMİRBAŞ DEFTERİ: Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir.
 5. ALINDI BELGESİ: Bu deftere, dernek makbuzları (Alındı Belgeleri) işlenir

Not: Dernek tarafından kullanılan bütün defterler Noter tasdikli olacaktır.

 

GELİR VE GİDERLERDE USUL:

Madde 34.

$1a)     Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Giderler harcama ile yapılır.

$1b)    Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarında gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır veya Maliye Bakanlığınca anlaşmalı olan matbaalarda bildirim hükümlerine uyularak karar defterinde alınan kararlar geri çerçevesinde bastırılır.

$1c)     Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren 30 gün içinde alındı belgesi sağlayamaz ise dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul eder.

$1d)    Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.

$1e)     Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanılamaz.

$1f)     Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirler. Bu kararı o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirir.

$1g)    Dernek adına gazete, dergi, ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başka yardım toplayabilir.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:

Madde 35.

Derneğin iç denetimi, Dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.Ancak dernek tüzüğünde ‘dernek tüzüğüne göre’ hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte yeterli açıklık bulunmayan durumlarda, bu eksikliği tamamlamak, üyelere dernek organları ve görevlerine tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı, ayrı birim metinler hazırlanıp, genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkartabilir.

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİLİĞİ

Madde 36.

Tüzük değişikliliğine karar verme yetkisi Genel Kurul’a aittir. Tüzük değişikliliği ancak gündemde yer almışsa genel kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliliğine karar verme yeter sayısı, hazır bulunan üyelerin çoğunluğudur.

Dernek Tüzük Değişikliliğini tescil ve ilanı, dernek kurulundaki usule uygun olarak yapılır.

 

FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:

Madde 37.

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin üçte ikisinin ( 2/3) toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 12’nci  maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusunu görüşebilir.

Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirine yazıyla bildirilir.

Fesih kararı ile derneğin mal varlığı Milli Emlak’a bırakılır.

Tasfiye ve intikal, mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

 

TÜRK KANUNU MEDENİSİNİN UYGULANMASI:

Madde 38.

Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda, Dernekler Kanunu. Bu Kanundan hüküm bulunmayan hallerde Türk Kanunu medenisinin hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE – 1

Dernek kendi bünyesi içerisinde veya dışarıdan Akademik danışmanlık alabilir. Bu konuda kurul oluşturabilir. Ancak bu kurul yönetim üstünde görev yapamaz.

Akademik Üst Kurul’un Teşkili:

KÜLTÜR VE SANAT

$1a)     Kültür Danışmanlığı

$1b)    Folklor Danışmanlığı

$1c)     Tarih Danışmanlığı

$1d)    Turizm Danışmanlığı

ÇEVRE

$1a)     Hidroloji

$1b)    Biyoloji

$1c)     Jeoloji

$1d)    Nükleer

$1e)     Peyzaj

$1f)     Atıklar

 

GEÇİCİ MADDE – 2

Dernek genel  ve Yönetim veya  Akademik kurulların öneri ve teklifleriyle “ Özel Etnografya Müzesi, Araştırma Birimleri, Tabiatı Koruma Alanları, Hatıra Orman, Ağaçlandırma sahaları Örnek çevre bölümleri” kurabilir.

Bu çalışmalarında Akademik üst kurulun yanı sıra Üniversite ilgili Bakanlık ve o yerin en büyük mülki amirlerinden ve yerel Yönetimlerden destek alır.

 

DERNEK KURUCULARI:

 

 

S.No

Adı Soyadı

Adresi

İli

01

Mustafa BAĞ

Ahi Evran Mah. Müftülük Cad. Şatıroğlu Apt. 23/8

Kırşehir

02

Muharrem CEBECİOĞLU

Ankara Cad. Batı Apt. 3/7

Kırşehir

03

Mehmet BAĞ

Y.Sultan Selim Bul. Işık Apt.4/8

Kırşehir

04

Arif MUSAPAŞAOĞLU

Ankara Cad. Batı Apt. 3/7

Kırşehir

05

Cihan AZGIN

Ahi Evran Mah. Müftülük Cad. Mahmut paşa Giyim.

Kırşehir

06

Recep ERYİĞİT

Medrese Mah. Fevzi Çakmak Sok. No 8

Kırşehir

07

Ahmet AKSOY

Kuşdilli Mah. Şehit İbrahim Yiğit Cad. No 9

Kırşehir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.No

 

Adı Soyadı

 

 

Mesleği

 

İmzası

01

Mustafa BAĞ

 Emekli Astsubay

İmzalı

02

Muharrem CEBECİOĞLU

 Emekli Memur

İmzalı

03

Mehmet BAĞ

 Emekli Astsubay

İmzalı

04

Arif MUSAPAŞAOĞLU

 Emekli Memur

İmzalı

05

Cihan AZGIN

 Emekli Astsubay

İmzalı

06

Recep ERYİĞİT

 Esnaf

İmzalı

07

Ahmet AKSOY

 Serbest Meslek

İmzalı

 

 

 

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİLİĞİ

 

TARİH VE KARAR SAYISI: 01 Haziran 2006 – 27

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİLİĞİ KOMİSYON ÜYELERİ:

 

Komisyon Başkanı:

Cihan AZGIN

 

Üyeler:

Recep Eryiğit                  

Mustafa Tulga

Gazi Kaplan

Adem Memiş

 

 

 

 

S.No

 

Adı Soyadı

 

 

Mesleği

 

İmzası

 

01

 

Cihan AZGIN

 

 Emekli Astsubay

 

 

02

 

Recep ERYİĞİT

 

 Esnaf

 

 

03

 

Mustafa TULGA

 

Emekli Veteriner

 

 

04

 

Gazi KAPLAN

 

 Esnaf

 

 

05

 

Adem MEMİŞ

 

Mali Müşavir